REGULAMIN KONKURSU FB

REGULAMIN KONKURSU V DZIECIĘCYCH TARGÓW U KUBUSIA W LUBINIE

 

Niniejszy regulamin stanowi podstawę Konkursu "V Lubińskich Targów Dziecięcych" i określa prawa i obowiązki jego uczestników.

 

1. Czas trwania konkursu: 14.03.2018r - 29.03.2018r do 18:00.

2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi: 29.03.2018r. za pośrednictwem fanpage U KUBUSIA 29.03.2018r o godz. 20:00.

3. Uczestnik biorący udział w konkursie akceptuje jego regulamin.

4. Biorąc udział w Konkursie, uczestnik oświadcza, że jest autorem pracy umieszczonej w komentarzu oraz posiada do niej pełne prawa autorskie oraz majątkowe prawa autorskie.

5.Uczestnik oświadcza jednocześnie, że za ewentualne naruszenie praw autorskich osób trzecich odpowiada wyłącznie uczestnik, który zgłosił pracę i ponosi on pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie rościć prawa do wykonanej przez Uczestnika pracy.

6. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora odpowiedzi konkursowej w jego celach marketingowych, w tym umieszczenie na fanpage, stronie www, punktach sprzedaży.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu V Lubińskich Targów Dziecięcych jest U Kubusia Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Przyjemskiego 10 63-900 Rawicz. NIP: 699-19-12-537.

2. Zasady konkursu określone są niniejszym regulaminem.

3. Konkurs przeprowadzany jest na portalu społecznościowym Facebook na fanpage U Kubusia.

4. Uczestnik akceptując niniejszy regulamin zostaje poinformowany, iż konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, przeprowadzany przez Facebook, ani z nim związany.

5. Facebook nie pomaga w przeprowadzaniu konkursu. Organizator konkursu korzysta z serwisu Facebook do administrowania promocją na własną odpowiedzialność.

 

ZASADY KONKURSU

1. Zachęcamy do polubienia fanpage U KUBUSIA.

2. Zachęcamy do udostępnienia posta konkursowego.

3. Zachęcamy do zaproszenia kilku osób do uczestnictwa w Targach U Kubusia poprzez oznaczenie ich w komentarzu pod postem konkursowym.

4. W komentarzu pod postem konkursowym odpowiedz na pytanie: "Które stoisko odwiedzisz najchętniej?".

 

KRYTERIA WYBORU ZWYCIĘZCY

1. Warunkiem udziału w konkursie jest spełnienie punktu czwartego. 

2. Punkty 1-3 są miłym gestem ze strony uczestnika, jednak brak tej aktywności nie dyskwalifikuje uczestnika z konkursu.

3. Nagrodzona zostanie najbardziej kreatywna odpowiedź.

 

NAGRODY

1. W konkursie przyznana zostanie 1 nagroda.

2. Nagrodą w konkursie jest wózek spacerowy firmy Coto Baby - Verona.

3. Nagroda nie podlega wymianie pieniężnej, ani na inny towar.

4. Odbiór nagrody możliwy jest w dowolnym Centrum U Kubusia - osobiście, po 29 marca, czyli po rozstrzygnięciu konkursu, bądź po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje możliwość wysyłki w/w nagrody.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie organizatora.

2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników będzie Organizator.

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.202r. Nr 101, poz. 926 z późn. Zm.). Dane osobowe podawane są przez uczestników dobrowolnie, a uczestnicy mają prawo wglądu do danych oraz do ich poprawienia.

4. Organizator oświadcza, że dane osobowe w zakresie imię, nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania będą przetworzone przez organizatora U Kubusia Sp. z o.o. Sp. k. przy ul. Przyjemskiego 10 63-900 Rawicz NIP 699-19-12-537 w celu realizacji umowy przystąpienia do konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. 

5. Uczestnik jest zobowiązany do informowania organizatora na piśmie o każdej zmianie danych osobowych uczestnika. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działań spowodowanych niedokonaniem aktualizacji danych, a w szczególności za niemożność wydania nagrody.

6. Jeśli nagroda nie zostanie odebrana osobiście, po uprzednim kontakcie istnieje możliwość wysyłki na wskazany przez uczestnika adres.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. O każdej zmianie regulaminu uczestnicy zostaną powiadomieni.

8. Laureat konkursu zostanie powiadomiony o wygranej przez publikację posta na fanpage U Kubusia na Facebooku.

9. Uczestnik biorąc udział w konkursie akceptuje jego regulamin i nie może powoływać się na jego nieznajomość.

10. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy kodeksy cywilnego.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Click Shop | Hosting home.pl